Studia informatyczne w Warszawie

Studia informatyczne w Warszawie

Studia informatyczne z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością wśród maturzystów. Jeszcze jakiś czas temu pokutowało przekonanie, że to branża wyłącznie dla mężczyzn, jednak ostatnie lata pokazują, że studia informatyczne chętnie wybierane są również przez kobiety.

Stereotyp informatyka mężczyzny – wyalienowanego z rzeczywistości samotnika – odszedł już dawno w zapomnienie. Należy sobie zdawać sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach konieczne jest inwestowanie nie tylko w tzw. umiejętności twarde (związane z wykonywanym zawodem) ale również w miękkie (komunikatywność, kreatywność itp.) - dlatego kobiety doskonale wpisują się w ten zawód łamiąc ten krzywdzący do tej pory stereotyp.

Informatyka (ang. computer science, computing science, information technology, informatics) –pierwotnie była częścią matematyki, obecnie rozwinęła się do osobnej dyscypliny nauki, pozostającej jednak nadal w ścisłym związku z matematyką, która dostarcza podstaw teoretycznych przetwarzania informacji. Jest to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji – w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje.

Skąd wziął się termin “informatyka?

Informatyka - w październiku 1968 r. Romuald Marczyński w Zakopanem na ogólnopolskiej konferencji poświęconej "maszynom matematycznym" zaproponował polski termin -informatyka -na wzór fr. informatique i niem. Informatik. Poprzez odpowiednie zastosowanie matematyki i informatyki, wiele dziedzin naszego życia uległo znacznemu uproszczeniu, gdyż informatyka zajmuje się tworzeniem teorii związanych z przetwarzaniem informacji i późniejszych ich wykorzystaniem w przemyśle, nauce i rozwoju technologii. Informatyka skupia się na analizowaniu problemów, poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań do nich pasujących. Mając do rozwikłania podane zagadnienie, celem informatyka jest opracowanie algorytmu, czyli szczegółowej listy instrukcji, która wykonana krok po kroku doprowadzi do osiągnięcia rozwiązania. Algorytmy są zdefiniowanym procesem, po wykonaniu którego dochodzimy do rozwiązania problemu. Mówiąc krótko - algorytmy są rozwiązaniem. Informatykę można podzielić na wiele dziedzin i zalicza się do niej m.in. tworzenie algorytmów, sprzętu komputerowego oraz programowanie.

Wybierając zawód informatyka powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że, będziemy się uczyć przez całe życie. Nawet najlepsze studia będą (co prawda niezwykle istotną) ale tylko bazą. Dlatego zanim podejmiemy decyzję o wyborze kierunku studiów związanego z branżą IT, zastanówmy się, czy informatyka nas pasjonuje – sama motywacja finansowa może nie wystarczyć, by rzeczywiście osiągnąć sukces. Jest to profesja stale rozwijająca się, dlatego decydując się na wykonywanie tego zawodu trzeba mieć świadomość, że w tej branży ciągłe dokształcanie się jest niezbędne. Dosłownie co kilka tygodni wprowadzany jest na rynek unowocześniony technologicznie sprzęt. Każdego roku powstają kolejne wersje programów, a co za tym idzie, rosną wymagania klientów. Każdy informatyk, niezależnie od wyuczonej specjalizacji stale musi śledzić dynamiczny postęp techniki oraz wdrażanie nowych technologii Informatykę można studiować na politechnikach, uniwersytetach, wyższych szkołach zawodowych i na uczelniach niepublicznych. Studenci mają do wyboru wiele specjalizacji np. systemy komputerowe, inżynieria systemów i oprogramowania, inżynieria oprogramowania systemów sieciowych, bazy danych i inteligentne systemy informacyjne, informatyka stosowana, systemy informacyjne zarządzania, systemy i sieci komputerowe. Co należy zrobić, by zaprzyjaźnić się z tą dziedziną nauki? Jak zostać informatykiem? Jaką uczelnię wybrać, by zostać mistrzem informatyki? Poznaj kilka popularnych uczelni w Warszawie.

Informatyka w Warszawie - czym cechuje się dobra uczelnia i którą wybrać

Uczelnie informatyczne

Cechy dobrej uczelni

Można oceniać poszczególne uczelnie pod kątem różnych kryteriów, które mogą świadczyć o tym, że dana uczelnia uznawana jest za dobrą i na najwyższym poziomie. Zanim wybierzemy konkretną uczelnię, weźmy pod uwagę kilka ważnych kryteriów:

 • prestiż - modne słowo - składające się z dwóch wskaźników – oceny wystawionej przez kadrę akademicką oraz z uznania międzynarodowego, czyli pozycji danej uczelni w rankingach światowych w minionym roku,
 • innowacyjność -  składająca się z liczby udzielonych patentów w Polsce jak i zagranicą,
 • potencjał naukowy uczelni - który mierzy się m.in. liczbą osób o najwyższych kwalifikacjach w kadrze i uprawnieniami habilitacyjnymi,
 • efektywność naukowa - która mierzona jest środkami finansowymi, które udało się uczelni pozyskać na badania, ilość nadanych stopni naukowych, publikacje,
 • warunki kształcenia - na to kryterium składa się dostępność kadry wysokokwalifikowanej oraz liczba posiadanych przez uczelnię akredytacji i certyfikatów międzynarodowych,
 • umiędzynarodowienie - liczba programów studiów w językach obcych, liczba osób studiujących w językach obcych, liczba studiujących cudzoziemców czy nauczycieli z zagranicy.

Możemy zastosować również inne kryteria.

Uczelnie na których warto studiować informatykę w Warszawie

Informatyka

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska ma do zaoferowania wiele kierunków studiów I i II stopnia, na których możemy studiować m.in:

 • Administrację,
 • Prawo,
 • Bezpieczeństwo Narodowe,
 • Zarządzanie,
 • Finanse i Rachunkowość,
 • Zarządzanie i Inżynierię Produkcji,
 • Informatykę,
 • Psychologię,
 • Pedagogikę Wczesnoszkolną,

Studia informatyczne w Warszawie możemy wykonywać zarówno w języku polskim jak i angielskim zdobywając wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu wykorzystywania, zarządzania i projektowania różnych systemów informatycznych. Studiując na tej uczelni poznamy zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Będziemy posiadać umiejętność programowania komputerów i poznamy zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Zdobędziemy też wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula  w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie kształci swoich studentów na różnorodnych kierunkach, m.in:

 • Finanse i Rachunkowość z akredytacją ACCA,
 • Zarządzanie,
 • Informatyka,
 • Grafika,
 • Stosunki MIędzynarodowe,
 • Dziennikarstwo,
 • Ekonomia,
 • Filologia Angielska i Hiszpańska.

Na kierunku Informatyka możemy uczyć się w języku polskim i angielskim- do wyboru mamy studia stacjonarne jak i studia niestacjonarne I i II stopnia.Dzięki umowie o podwójnym dyplomowaniu, tzw. double degree, zawartej między Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz Centria University of Applied Sciences w Finlandii, studenci studiów I stopnia na kierunku Informatyka mogą studiować przez dwa semestry w uczelni partnerskiej i w efekcie uzyskać dyplom licencjacki obu instytucji.  

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny, służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów na licznych kierunkach wojskowych i cywilnych, m.in:

 • Elektronika i Telekomunikacja,
 • Mechatronika,
 • Lotnictwo i KOsmonautyka,
 • Logistyka,
 • Informatyka,
 • Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo,
 • Budownictwo,
 • Energetyka,
 • Geodezja i Kataster,
 • Mechanika i Budowa Maszyn.

Akademia kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół wojskowych: Szkoły Rycerskiej, Szkoły Głównej Artylerii i Inżynierii oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Wojskowej. Przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to największa i jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce ( ma 204 lata), a jednocześnie najdłużej działająca uczelnia w stolicy, z której podwojów wyszli nobliści -m.in. Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz, Olga Tokarczuk. Znaleźć tu możemy różnorodne kierunki studiów, m.in:

 • Archeologię,
 • Dziennikarstwo, Informację i Bibliologię,
 • Fizykę,
 • Geologię,
 • Informatykę,
 • Mechanikę,
 • Lingwistykę Stosowaną,
 • Zarządzanie,
 • Filozofię,
 • Psychologię,
 • Socjologię,
 • Prawo i Administrację,
 • Ekonomię.

Na Uniwersytecie Warszawskim jest ponad 100 kierunków studiów humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a wśród nich kierunki interdyscyplinarne, 27 programów nauczania w języku angielskim, 22 programy prowadzone wspólnie z zagranicznymi uczelniami.W ramach lektoratów do wyboru jest 37 języków, a wśród nich albański, hebrajski perski, wietnamski czy polski język migowy.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to najstarsza w kraju uczelnia rolnicza i przyrodnicza, której początki sięgają 1816 roku. Uczelnia oferuje 38 kierunków studiów (w tym 8 prowadzonych w języku angielskim): od przyrodniczych i technicznych, po weterynarię, kierunki społeczne czy ekonomiczne i kształci blisko 18 tys. studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych oraz w ramach międzynarodowej wymiany studentów.Studenci uczą się tu na takich kierunkach jak m.in.

 • Architektura Krajobrazu,
 • Bioinżynieria Zwierząt,
 • Gospodarka Przestrzenna,
 • Informatyka,
 • Dietetyka,
 • Ekonomia,
 • Informatyka i Ekonometria,
 • Inżynieria Ekonomiczna,
 • Leśnictwo,
 • Meblarstwo,
 • Weterynaria.

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk kształci na takich kierunkach jak:

 • Informatyka,
 • Grafika,
 • Informatyczne Techniki Zarządzania.

Do wyboru mamy stacjonarne studia i niestacjonarne licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz studia podyplomowe.

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. Heleny Chodkowskiej - uczelnia z 28 -letnim stażem oferuje dla swoich studentów kierunki techniczne, menedżerskie i ekonomiczne, takie m.in. jak:

 • Transport,
 • Informatyka,
 • Zarządzanie,
 • Budownictwo,
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
 • Architektura Wnętrz,
 • Finanse i Rachunkowość.

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych oferuje studia I, II i III stopnia oraz studia podyplomowe prowadzone w języku polskim, angielskim i elementami języka japońskiego:

 • Informatyka,
 • Kultura Japonii,
 • Sztuka Nowych Mediów,
 • Zarządzanie Informacją.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzi naukę na 43 kierunkach studiów I stopnia i jednolitych magisterskich , m.in:

 • Inżynieria Środowiska,
 • Filozofia,
 • Informatyka,
 • Pielęgniarstwo,
 • Archeologia,
 • Historia Sztuki,
 • Muzeologia,
 • Europeistyka,
 • Bezpieczeństwo w Gospodarce Cyfrowej.

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie istnieje od 2019 roku, natomiast w Polsce pierwsza niepubliczna Wyższa Szkoła Bankowa powstała ponad 25 lat temu. Uczelnię tworzy wydział Przedsiębiorczości i Innowacji. W ofercie kierunków studiów znajdziemy m.in.:

 • Administrację,
 • Logistykę,
 • Zarządzanie,
 • Informatykę,
 • Finanse i Rachunkowość,
 • Ekonomię,
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska działając pod swą obecną nazwą od 1915 roku, przejęła dziedzictwo Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, utworzonej w roku 1826 w Warszawie staraniem Stanisława Staszica i kontynuuje jej tradycje. Politechnika nawiązuje także do sięgającej roku 1895 tradycji Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda. Na Politechnice możemy studiować na wielu kierunkach, oto kilka z nich:

 • Automatyka i Robotyka,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Elektronika,
 • Elektrotechnika,
 • Geoinformatyka,
 • Informatyka,
 • Fotonika,
 • Telekomunikacja.

Oto pozostałe uczelnie, gdzie możemy wśród innych kierunków studiować na kierunku Informatyka:

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna W Warszawie

Podsumowanie

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Kierunek przeznaczony jest dla osób zamierzających w przyszłości brać udział w tworzeniu nowych technologii i narzędzi informatycznych. Informatyka to dobry wybór dla osób, które lubią nauki ścisłe i rozwiązywanie problemów (łamigłówek), posiadają umiejętność abstrakcyjnego myślenia, są twórcze, oraz potrafią podejmować decyzje dotyczące sposobu rozwiązywania konkretnego problemu. Szybki rozwój nowych technologii oraz nowoczesnych urządzeń wymagających specjalistycznego oprogramowania, stawiają nowe wyzwania inżynierom informatyki, co stwarza bardzo dobre perspektywy pracy i rozwoju absolwentom tego kierunku. Podjęcie studiów na kierunku Informatyka to długoterminowa inwestycja w swoją przyszłość.

Studiowanie informatyki

Kierunek Informatyka to wciąż jeden z najczęściej wybieranych kierunków studiów - wśród licznych uczelni mamy do wyboru studia stacjonarne, studia niestacjonarne, licencjackie, studia inżynierskie, podyplomowe - bez względu jakim trybem będziemy studiować, zyskamy przyszłościowy zawód i możliwość dobrze płatnej pracy. Absolwenci informatyki są obecnie najbardziej poszukiwanymi pracownikami przez pracodawców polskich i zagranicznych w wielu branżach. Dzięki kształceniu w języku polskim i angielskim studenci branży IT zyskują doskonałe narzędzie do pracy we wszystkich zakątkach globu. Najpopularniejsze zawody związane z informatyką to przede wszystkim grafik, administrator, tester, programista czy pracownik help desk. Zapotrzebowanie na tego typu pracowników jest duże głównie w średnich i dużych firmach, ale nie tylko.

Zawód informatyka można humorystycznie określić tak: Informatyk to osoba, która naprawi problem o którym nie wiedziałeś- w sposób, którego nie rozumiesz...

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy do artykułu - Twój może być pierwszy!

pomidor

* Wysyłając komentarz, potwierdzasz znajomość regulaminu portalu. Autor komentarza ponosi odpowiedzialność za jego treść, z kolei wydawca portalu zastrzega sobie możliwość moderacji treści i publikacji wyłącznie komentarzy najlepszych merytorycznie.

Zastawa stołowa i sztućce - jak powinny być ułożone?

Zastawa stołowa i sztućce - jak powinny być ułożone? Koniecznie sprawdź!

Posiłek przy schludnie zastawionym stole to prawdziwa przyjemność. Warto pamiętać, że to, w czym podajesz obiad lub deser, świadczy przede wszystkim o Tobie.

Nieoczywiste narzędzia ogrodnicze, które znacząco ułatwią prace

Nieoczywiste narzędzia ogrodnicze, które znacząco ułatwią Twoją pracę

Dbanie o ogród, trawnik i rabaty wymaga od Ciebie znajomości podstawowej wiedzy z zakresu uprawy roślin. Jednym z ważniejszych aspektów jest wybór odpowiednich narzędzi.

Drewniane belki - poznaj ich zastosowanie

Drewniane belki - poznaj ich zastosowanie i wykorzystaj je tak, jak chcesz!

Materiał, który za moment poznasz, coraz częściej jest wykorzystywany w budownictwie. Co więcej - coraz częściej zastępuje klasyczne tarcice.

Poznaj artykuły biurowe...

Poznaj artykuły biurowe, które pomogą Ci stworzyć ergonomiczne stanowisko pracy!

Badania nie pozostawiają wątpliwości – wygodne stanowisko pracy bezpośrednio wpływa na efektywność pracowników.

Jakie meble łazienkowe wybrać? Poznaj nasze inspiracje!

Jakie meble łazienkowe wybrać? Poznaj nasze inspiracje!

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystasz kilka lub kilkanaście razy dziennie. Ważne jest, by była zaprojektowana w przemyślany i funkcjonalny sposób.

Jak dobrać kolor kanapy do wnętrza?

Jak dobrać kolor kanapy do wnętrza?

Zestawy wypoczynkowe stanowią centralny punkt w strefie odpoczynku. Dlatego atrakcyjna wizualnie i wygodna kanapa jest niezbędnym elementem wyposażenia każdego salonu.

Dlaczego warto wybrać album na zdjęcia?

Dlaczego warto wybrać album na zdjęcia?

Czy kiedykolwiek odwiedziliście swoich rodziców i przeglądaliście ich stare albumy ze zdjęciami?

Zbyt ciemno w łazience? Zamontuj kinkiety łazienkowe!

Zbyt ciemno w łazience? Zamontuj kinkiety łazienkowe!

Jakie kinkiety zaspokoją twoje wymagania, zarówno pod względem finansowym, jak i funkcjonalnym.

Zobowiązania wobec chwilówek, jak mam sobie z nimi poradzić?

Zobowiązania wobec chwilówek, jak mam sobie z nimi poradzić?

Chwilówki to pojęcie, o którym słyszał już chyba każdy. Niektórym to rozwiązanie faktycznie może pomóc, lecz przed podjęciem decyzji warto dowiedzieć się o chwilówkach czegoś więcej.

Jak wkomponować mozaiki w aranżację?

Jak wkomponować mozaiki w aranżację?

Mozaika dawniej oznaczała misternie układane z kwadratowych kawałeczków płytek w różnych kolorach obrazy...

Leżak ogrodowy - ranking najlepszych modeli na wiosnę 2021

Leżak ogrodowy - ranking najlepszych modeli na wiosnę 2021

Meble wypoczynkowe to obowiązkowy element przestrzeni ogrodowej. Służą nie tylko do relaksu, ale stanowią też praktyczną dekorację posesji.

Polub nas na Facebooku'u
W celu ułatwienia korzystania z serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się, aby informacja ta nie pojawiała się ponownie.
Zgadzam się